Wat is de betekenis van Achteroverdrukken?

2020
2021-01-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

achteroverdrukken

(1914) (inf.) verduisteren, stelen. Het WNT citeert als oudste bron Bolhuis (Gabbertaal, 1937) en vermeldt hiervan afgeleid ‘achteroverdrukker’ (berover). Dr. C. Kruyskamp, in zijn bewerking van Stoett, meent verwantschap te zien met de waarschuwingsroep ‘achterover!’, op mailboten gebruikt ter aanduiding dat er een borrel...

Lees verder
2019
2021-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

achteroverdrukken

achteroverdrukken - Werkwoord Woordherkomst samenstelling van achterover en drukken

Lees verder
2004
2021-01-21
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

achteroverdrukken

Stelen. Oorspronkelijk een Bargoense term. Het WNT meent dat gedacht kan zijn aan ‘de beweging die men een glaasje doet ondergaan, dat men uitdrinkt, waarvan men den inhoud tot zich neemt’. Het woordenboek maakt nog de vergelijking met achteroverkijken en de uitroep achterover.  De zeeman werd er van beschuldigd hem achterover gedrukt te hebben. ...

Lees verder
1998
2021-01-21
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Achteroverdrukken

verduisteren, stelen. Het WNT citeert als oudste bron Bolhuis (Gabbertaal, 1937) en vermeldt hiervan afgeleid achter- overdrukker ‘herover’. Dr. C. Kruyskamp, in zijn bewerking van Stoett, meent verwantschap te zien met de waarschuwingsroep ach-terover!, op mailboten gebruikt ter aanduiding dat er een borrel geschonken wordt. Volgens hem moet daarb...

Lees verder
1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

achteroverdrukken

achteroverdrukken - achtero'verdrukken (drukte achterover, heeft achterovergedrukt), verduisteren, zich heimelijk toeëigenen.

1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Achteroverdrukken

(drukte achterover, heeft achterovergedrukt), (gemeenz.) verduisteren, zich heimelijk toeëigenen.