Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

Pensioendatum

betekenis & definitie

De pensioendatum is de datum waarop, volgens de pensioenregeling, het ouderdomspensioen ingaat. Vanaf deze datum heeft de pensioengerechtigde recht op een AOW-uitkering. In Nederland was dit lange tijd vanaf 65-jarige leeftijd mogelijk. Vanaf 2013 blijft de pensioengerechtigde leeftijd stijgen.

De leeftijd waarop iemand recht heeft op AOW, wordt in Nederland steeds hoger. De leeftijd waarop iemand recht heeft op AOW gaat stapsgewijs omhoog. Zo zal de leeftijd vanaf 2018 naar 66 jaar stijgen. Vanaf 2021 zal de leeftijd naar 67 jaar stijgen. Mensen zullen dus steeds langer door moeten werken om hun AOW-pensioen te ontvangen. Vanaf 2022 zal de pensioenleeftijd vastgesteld worden door te kijken naar de gemiddelde levensverwachting.

Het is in veel pensioenregelingen mogelijk om eerder te stoppen dan dan het bereiken van de vastgestelde pensioenleeftijd. Hier zijn wel enige voorwaarden aan verbonden. De AOW kan eerder ingaan. Hierdoor wordt het pensioen wel een stuk lager. De AOW moet namelijk over een langere periode worden uitgekeerd. Daarbij wordt er ook minder pensioen opgebouwd.

Het is ook mogelijk op de periode, tussen het stoppen met werken en het bereiken van de gerechtigde pensioenleeftijd, te overbruggen door geld te sparen voor deze periode. Hiervoor kan men gebruik maken van een lijfrenteverzekering of een bankspaarregeling. Er kan ook gebruik gemaakt worden van overgangsregelingen zoals vut of prepensioen.