AOW-uitkering betekenis & definitie

De AOW-uitkering is een basispensioen voor iedereen die in Nederland gewerkt of gewoond heeft. Men ontvangt dit pensioen vanaf het moment dat men de AOW-leeftijd bereikt heeft. De hoogte van de AOW-uitkering wordt onder andere bepaalt door de hoogte van het minimumloon. De Sociale Verzekeringsbank voert de AOW-uitkering uit.

Omdat de AOW-uitkering een basispensioen is heeft iedereen die in Nederland gewerkt of gewoond heeft recht op deze uitkering. Het maakt niet of uit iemand wel of niet gewerkt heeft, in tegenstelling tot het pensioen dat men opbouwt bij een werkgever. Wat wel van invloed is op de hoogte van de AOW-uitkering is of men alleen of samenwoont. Een alleenstaande krijgt een hogere AOW-uitkering dan iemand die samenwoont.

Daarnaast bepaalt het aantal jaar dat iemand in Nederland gewoond of gewerkt heeft de hoogte van de AOW-uitkering. Bij het berekenen van de uitkering wordt namelijk gekeken naar de vijftig jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Per jaar bouwt met 2% AOW op, zodat men na 50 jaar recht heeft op een AOW-uitkering van 100%. Wanneer men in die vijftig jaar een of meerdere jaren in het buitenland gewoond of gewerkt heeft wordt de AOW-uitkering verlaagd met 2% per jaar.

Hierdoor kan er een AOW-gat of AOW-hiaat optreden. Men kan dit gat opvullen door het misgelopen bedrag te storten in een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening. Zo krijgt men bij het bereiken van de AOW-leeftijd alsnog het gemiste bedrag uitgekeerd.