Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Watt

betekenis & definitie

Watt - Ook Volt-ampère genaamd, noemt men de eenheid van electrisch effect. Het electrisch effect is de gedurende 1 seconde verrichte electrische arbeid. In mechanische krachtseenheden uitgedrukt, is 1 Watt (W.) of Volt-ampère (V.-A.) gelijkwaardig met 0,102 sec. meterkilogr. (Effect van een 1 ampère-stroom in een geleider aan welks uiteinde 1 volt spanning heerscht). Wanneer een stroom van 1 ampère een potentiaalverschil van 1 volt doorloopt, wordt per tijdseenheid 1 joule aan electrisch arbeidsvermogen omgezet, d. w. z. het vermogen van den electrischen stroom bedraagt 1 w. Daar de w. een voor de praktijk te kleine eenheid is, bezigt men de kilowatt, die gelijk is aan 1000 w.