Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Volt

betekenis & definitie

Volt - practische eenheid van potentiaalverschil, spanning en electromotorische kracht. Een electromotorische kracht van één v. geeft een electrischen stroom van één ampère in een keten met een electrischen weerstand van één ohm. De op een bepaalde wijze geconstrueerde normaalelementen geven bij een bepaalde temperatuur electromotorische krachten, die zeer nauwkeurig in v. zijn bepaald. De v. is gelijk aan 108 electromagnetische eenheden.