Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 24-01-2019

Geleider

betekenis & definitie

Geleider - lichaam, dat de eigenschap heeft, dat, zoodra aan een deel ervan eene electrische lading wordt medegedeeld, deze zich over het geheele lichaam verspreidt. In den toestand van electrostatisch evenwicht (zie ELECTROSTATICA) kan geen electrische kracht in een g. werkzaam zijn; de potentiaal er van is over het geheele lichaam constant. Eene electrische kracht brengt in een g. een geleidingsstroom teweeg; bij voortduring kan zulk een stroom alleen bestaan, wanneer uitwendige invloeden werkzaam zijn (ELECTROMOTORISCHE KRACHT, INDUCTIESTROOM).