Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Arbeid

betekenis & definitie

Arbeid, als bron van inkomen, zie INKOMEN; Verdeeling van arbeid, zie VERDEELING; Kamers van Arbeid, zie KAMER. Recht op arbeid: In een goed geordende maatschappij behoort eigenlijk ieder, die arbeiden wil, arbeid te kunnen vinden, die hem in staat stelt in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien. In werkelijkheid bestaat die mogelijkheid echter lang niet altijd (zie WERKLOOSHEID).

Pogingen om aan ieder een wettelijk recht op arbeid toe te kennen, hebben echter nimmer goed gewerkt. Zoo toen in 1789 en 1848 in Frankrijk het recht op arb. werd erkend en werkhuizen (Ateliers nationaux) werden opgericht. In beide gevallen werden zij spoedig weder gesloten: zij bleken te kostbaar en werkten de luiheid in de hand.