Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 19-01-2019

Electrisch effect

betekenis & definitie

Electrisch effect - De electrische arbeid per tijdseenheid; voor theoretische beschouwingen wordt hiervoor als eenheid gebruikt, die, passende in het C. G. S. stelsel d. i. de erg per sec. De practische eenheid is de joule per sec., d. i. de watt = 107 erg per sec. 1 H. W. = 1 hectowatt = 102 watt. 1 K.W. = 1 Kilowatt = 1000 watt. Synoniem met het begrip is: electrisch vermogen, dat meer bepaaldelijk voor machines of transformatoren gebruikt wordt.

Zonder nadere toevoeging bedoelt men dan hier het afgegeven effect voor eene dynamo, het toegevoerde voor een motor. Bij transformatoren, convertors of motordynamo’s onderscheidt men: primair en secundair electrisch vermogen (effect), naargelang het opgenomen of afgegeven vermogen wordt bedoeld.