Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Opzoomer

betekenis & definitie

Opzoomer - (Adèle Sophia Cornelia), Nederl. letterkundige, geb. te Utrecht 1856, als dochter van den Utrechtschen hoogleeraar. Schrijft onder het ps. A. S. C. Wallis.

Zij debuteerde reeds op 19-jarigen leeftijd met een treurspel in het Duitsch Der Sturz des Hauses Alba (in rijmlooze verzen, 1875); in 1876 verscheen een tweede treurspel Johan de Witt. In 1878 zag haar eerste historische roman, in het Nederl., het licht, In dagen van strijd, die een groot succes was, evenals Vorstengunst (1883). Zij huwde met den Hongaarschen hoogleeraar G. von Antal en kon in 1886 het Hongaarsche dramatische gedicht „Az ember tragoediaja” van Emerich Madach vertalen als De tragedie van den mensch. Later werk: Een liefdesdroom in 1795 (1906), De Koning van een Vreugderijk (1914).