Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Metaal

betekenis & definitie

Metaal - bij de chemische elementen, die waarvan de atomen in staat zijn positieve ionen te vormen, in tegenstelling met de metalloiden. In vrijen en compacten toestand zijn het over het algemeen goede geleiders voor warmte en electriciteit. Zij vertoonen een eigenaardigen glans, den metaalglans en zijn alleen in uiterst dunne lagen doorschijnend.

De voor een leek meest typische eigenschap, die van metaalglans te bezitten, is niet kenmerkend, daar deze in meerdere of mindere mate ook aan een aantal niet-metalen en verbindingen toekomt. Als typische metalen kunnen worden genoemd natrium, kalium, calcium, koper, zilver. Echter vertoonen ijzer, lood, tin, enz. reeds enkele metalloide eigenschappen.