Wat is de betekenis van metaal?

2019
2022-12-09
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

metaal

metaal - Zelfstandignaamwoord 1. ieder element dat gekenmerkt wordt door glans en het vermogen om warmte en elektriciteit te geleiden Wijs mij op het periodiek systeem der elementen eens even aan welke stoffen metalen zijn. 2. (astronomie) elk ander (zwaarder) element dan waterstof en heli...

Lees verder
2018
2022-12-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

metaal

metaal - zelfstandig naamwoord uitspraak: me-taal 1. harde stof die warmte en elektriciteit doorgeeft ♢goud en zilver zijn metalen Zelfstandig naamwoord: me-taal het metaal de metalen...

Lees verder
2017
2022-12-09
ZienderOgenKunst

Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst

Metaal

Een verzamelnaam voor materialen die vooral als delfstof voorkomen. Bijvoorbeeld: ijzer, zink, koper en tin.

2002
2022-12-09
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

metaal

Metaal is een: 1) een verzamelnaam voor materialen die vooral als delfstof voorkomen, bijv. ijzer, zink, koper (1), tin, lood, zilver, goud, of die zijn samengesteld uit twee of meer metalen, zoals bijv. brons, messing; heeft eigenschappen als hardheid, ondoorzichtigheid, eigenaardige glans; meestal goede warmte- en electriciteitsgeleiders, hoge sm...

Lees verder
1990
2022-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

metaal

metaal - Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar.

1973
2022-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

metaal

o. (-talen), 1. een groep van elementen waarvan de atomen in hoofdzaak positieve ionen vormen(e): ijzer, lood, kwik en natrium zijn metalen; ook als algemene stofn.: dat is van metaal; edele metalen, die niet in salpeterzuur oplossen en aan de lucht niet oxideren, nl. goud, en de platinametalen; onedele metalen, die in alle minerale zuren oplossen...

Lees verder
1952
2022-12-09
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Metaal

s.n., metael (it).

1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Metaal

o. (...talen), 1. alg. naam voor een groep van elementen, in ’t algemeen gekenmerkt door eigenaardige glans, ondoorzichtigheid en het vermogen om warmte en electriciteit te geleiden: ijzer, lood, kwik en natrium zijn metalen; — ook als alg. stofnaam: dat is van metaal;edele metalen, die niet roesten, nl. go...

Lees verder
1949
2022-12-09
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Metaal

(Lat. metállum = mijn, erts; Gr. métallon = ertsmijn, bij sommigen ook: erts, metaal; Plinius (23-79) leidt het af van metallan = onderzoeken, doorvorsen).

1937
2022-12-09
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

metaal

o. metalen; (Fr. métal, Gr.-Lat. metallum): 1. klasse v. elementen inz. als delfstof voorkomende: platina, goud, zilver is ede metaal, zich niet met zuurstof verbindend; koper, tin, ijzer, lood is onedel metaal; 2. bankwezen: goud of zilver: het papier is door metaal gedekt; 3. iets van metaal: ’t metaal verkondigt middernacht, de klok...

Lees verder
1933
2022-12-09
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Metaal

1° ➝Metalen. 2° In de heraldiek benaming voor goud, zilver en bont.

Lees verder
1930
2022-12-09
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

metaal

(me'ta:l) o. (...talen) [Fr. < Lat. metallum] I. Eig. glanzende, gewoonlijk vaste stof die warmte en elektriciteit goed geleidt: metalen komen in de natuur al of niet verbonden met andere lichamen voor; louteren, zuiveren, polijsten; in de nieuwere wetenschap is tussen - en niet-metaal geen scherpe grens. Gez. edel -, goud en zilver; edel...

Lees verder
1926
2022-12-09
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Metaal

De chemische elementen of grondstoffen worden verdeeld in metalloïden en in metalen. Metalen zijn elementen, wier atomen positief electrisch geladen ionen kunnen vormen. Overigens worden ze gekenmerkt door een bizonderen glans en een groot soortelijk gewicht. Er zijn echter ook metalen met een vrij klein soortelijk gewicht; zoo bedraagt dat va...

Lees verder
1916
2022-12-09
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Metaal

Algemeene naam voor die chemische elementen, die zich kenmerken door glans, kleur, sterk geleidingsvermogen voor warmte en electriciteit en die basische oxyden en hydroxyden opleveren en met zuren samengebracht zouten kunnen vormen.

1916
2022-12-09
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Metaal

Metaal - bij de chemische elementen, die waarvan de atomen in staat zijn positieve ionen te vormen, in tegenstelling met de metalloiden. In vrijen en compacten toestand zijn het over het algemeen goede geleiders voor warmte en electriciteit. Zij vertoonen een eigenaardigen glans, den metaalglans en zijn alleen in uiterst dunne lagen doorschijnend....

Lees verder
1910
2022-12-09
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Metaal

Metaal - Haenig, A., Der Erzund Metallmarkt. Stuttgart, Enke. M 10.80.

1908
2022-12-09
Vivat

Schrijver op Ensie

Metaal

metalen, algemeene naam van een groep enkelvoudige scheikundige lichamen, die onderling in eigenschappen als anderszins nog verschillen en eigenlijk geen andere bijzondere kenmerken gemeen hebben, dan dat zij basische oxyden en hydroxyden leveren, en dat zij een eigenaardigen glans bezitten, metaalglans geheeten, dien zij intusschen slechts dan ver...

Lees verder
1898
2022-12-09
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Metaal

Metaal o. (...talen), eene klasse van elementen, in ’t algemeen gekenmerkt door eigenaardigen glans, ondoorzichtigheid en het vermogen om warmte en electriciteit te geleiden: edele metalen, die niet roesten: goud, zilver, platina; onedele metalen, die wel roesten: koper, tin, ijzer, lood enz.: zware metalen, welke vijf tot ruim twintig malen...

Lees verder
1864
2022-12-09
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Metaal

Metaal, o. (...alen), delfstof smeedbaar na smelting; edele metalen, goud, zilver, platina; onedele metalen, koper, tin, ijzer, lood enz. *-AARDE, v. gmv. iridium (in de ruwe platina). *-ACHTIG, bn. (-er, -st), als metaal, op metaal gelijkende, delfstoffelijk. *-ADER, v. (-s), ader -, gang in de mijnen. *-ASCH, v. gmv. ertsasch. *-GIETER, m. (-...

Lees verder
1844
2022-12-09
vrijmetselaren

Woordenboek voor vrijmetselaren, 1844

Metaal

METAAL. (Het) Door metalen verstaat men de gelden, die de Kandidaat bij zijne inwijding moet offeren. Ontbloot van metalen, beteekent: dat de Kandidaat niet slechts geld, maar alle kostbaarheden, en alles wat uiterlijke glans en waarde betreft, gedurende zijne inwijding heeft afgelegd.