Kits betekenis & definitie

Kits - Wegverhardingsmaterialen, zooals grind en steenslag, worden gewoonlijk in korte of langgestrekte hoopen van een bepaald profiel langs den weg opgezet, zoodat men slechts de gemiddelde lengte van deze hoopen heeft te meten, om de hoeveelheid te bepalen. Men noemt deze hoopen kitsen. Voor het opzetten ervan maakt men gebruik van een mal, waarvan men gewoonlijk de afmeting zoodanig bepaalt, dat een aaneengesloten kits langs den geheelen weg kan worden opgezet. Ook kan men den mal volgens een vasten inhoud bepalen, b.v. in den vorm van een gelijkbeenigen driehoek, met een basis van 2 M. en een hoogte van 0,6 M. Elke Meter lengte kits bevat dan 0,5 M3. verhardingsmateriaal.