Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-01-2019

Weg

betekenis & definitie

Weg - De erfdienstbaarheid van voetpad geeft het recht om te voet over het bezwaarde erf te gaan, die van rijpad of dreef om daarover te paard te rijden of beesten te drijven, die van weg om er met een wagen, een rijtuig, enz. over te rijden. Indien de breedte van het voetpad, van de dreef, of van den weg niet bij den titel van vestiging is bepaald, wordt zij geregeld overeenkomstig de bijzondere verordeningen of plaatsel. gebruiken. Onder de erfd. van rijpad of dreef is die van voetpad, onder die van weg die van rijpad of dreef en voetpad begrepen (art. 733 B.W.). (Zie ook OPENBARE WEG).