Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Hoogdruk

betekenis & definitie

Hoogdruk - de voornaamste methode der drukkunst, die in hoofdzaak op de boekdrukpers wordt uitgeoefend. Tot den h. behooren ook de blind-, relief- of prage-druk en het stempelen van boekbanden. Bij den h. staan tekst en (of) afbeelding verheven in den drukvorm, zoodat bij het inrollen de inkt aan deze verhevenheden hecht en in de boekdrukpers onder aanzienlijke drukking op papier of andere stof overzet.

In den regel is de h. aan de achterzijde van het papier door de inpersing (de z.g. moet) te herkennen. Tot de voornaamste illustratie-technieken van den h. behooren autotypie, houtgravure, houtsnede en zincographie (lijnets).