Wat is de betekenis van Houtgravure?

2020
2022-12-01
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

houtgravure

Het begrip houtgravure heeft 3 verschillende betekenissen: 1) druktechniek door houtgraveren. grafische techniek waarbij men een hard houten blok door griffen en steken met scherp handgereedschap of machinaal voorziet van een afbeelding of tekst in reliëf die na het opbrengen van inkt wordt afgedrukt, veelal met een pers. 2) gegrave...

Lees verder
2004
2022-12-01
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Houtgravure

Ook: xylografie. Vorm van diepdruk. Afdruk van een gepolijst blok hout waarin met een burijn een tekening is uitgesneden. De lijnen zwellen en worden dunner als gevolg van wisselende druk op de burijn. De weggesneden lijnen worden afgedrukt. Verschillende tinten grijs ontstaan door de lijnen dichter bij of verder van elkaar te trekken.

2002
2022-12-01
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

houtgravure

Een houtgravure is een grafiek in hoogdruk; de drukvorm bestaat uit een vlak blok kopshout (kopshout laat meer details en een grotere oplage toe); alles wat wit moet blijven, wordt met een burijn weggestoken; de drukvorm is in spiegelbeeld.

1990
2022-12-01
BDI

BDI terminologie

houtgravure

1. hoogdruktechniek waarbij met een burijn in kops hout de niet tot het beeld behorende delen worden weggestoken, en waarbij met in fijne lijnen uitgevoerde arceringen halftonen kunnen worden gesuggereerd. 2. prent volgens deze werkwijze vervaardigd. - xylografïe.

Lees verder
1990
2022-12-01
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

houtgravure

houtgravure - Prenten gemaakt met een blok kopshout waarin die delen die wit moeten blijven zijn weggestoken met een burijn.

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

houtgravure

v./m., 1. het graveren in hout; 2.(-s, -n), gegraveerde houten plaat; ook: afdruk van zon plaat (e). (e) De houtgravure is een hoogdrukprocédé, waarbij als basis een blok hout dient, waarop een tekening wordt aangebracht. Vervolgens worden de lijnen van deze tekening met een burijn weggestoken, anders dan bij de →houtsnede, waar...

Lees verder
1950
2022-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Houtgravure

v., 1. het graveren in hout; 2. (-s), gegraveerde houten plaat; afdruk van zulk een plaat.

Lees verder
1949
2022-12-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Houtgravure

grafisch procédé waarbij in hout fijne lijntjes in verschillende dichtheid naast elkaar worden gesneden, waardoor bij het afdrukken verschillende tonen verkregen worden. Thans in hoofdzaak vervangen door autotypie*.

1937
2022-12-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

houtgravure

v. -s; houtsnee.

1933
2022-12-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Houtgravure

reproductiemethode v. teekeningen vóór de uitvinding v/h cliché. Tinten worden weergegeven d/h uitsnijden v. zeer fijne lijntjes.

1930
2022-12-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

houtgravure

('hout) v. (-n,-s) I. Eig. v. het graveren in hout. II. 1. gegraveerde houten plaat. 2. afdruk daarvan. Syn. houtsnede.

Lees verder
1916
2022-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Houtgravure

Houtgravure - oorspronkelijk evenals de houtsnede, een graphische kunst, in later tijd meestal tot een reproductie-techniek gedaald. Ze ontstond in de 2de helft der 18de eeuw in Engeland, waar men met elsen of naalden, van verschillenden vorm in palmhout, dat in platen dwars op den vezel, als z.g. kophout was afgezaagd, ging graveeren. Het harde ho...

Lees verder
1908
2022-12-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Houtgravure

gravure op hout, houtsneeplaat.

1870
2022-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Houtgravure

zie Graveerkunst.