Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 15-11-2018

Caput

betekenis & definitie

Caput - (Lat.), kop, hoofd, hoofdstuk, kapittel (capitulum); meerv. capita. Vandaar: capita aut navim, kruis of munt, daar de oude Rom. munt aan de eene zijde een Ianuskop — aan de andere een scheepsram had; capite censi, de arme burgers, die niet naar het vermogen werden geschat; capita selecta, uitgelezen hoofdstukken; caput iciunii, Aschwoensdag als begin der vasten; a capite ad calcem, van top tot teen; caput galeatum, de helm, waarmee iemand geboren wordt; in capita, naar het aantal hoofden (verdeelde erfenis); per capita, naar de hoofden (geteld); capitis deminutio, vermindering van burgerlijke rechten; enz.