Wat is de betekenis van Caput?

2017
2021-09-27
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Caput

Caput - Rechtspersoonlijkheid van een mannelijk burger. Zij omvatte ten opzichte van het Romeins recht drie elementen: de status libertatis, de status civitatis en de status familiae (zie Civis). De burger kon deze volheid van burgerrechten verliezen, geheel of gedeeltelijk. Er waren verschillende gradaties. De Capitis deminutio minima...

Lees verder
1994
2021-09-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Caput

afk. c of cap [Lat.] hoofd, hoofdstuk.

1993
2021-09-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Caput

hoofd; hoofdstuk

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Caput

[Lat.], o. (capita), 1. hoofd: quot capita, tot sensus, zoveel hoofden, zoveel zinnen; 2. hoofdstuk: zie capita selecta, uitgelezen hoofdstukken (titel van voordrachten of verhandelingen).

Lees verder
1955
2021-09-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Caput

hoofd; hoofdstuk; caput mortuum: dodekop, d.i. bezinksel dat bij distillatie achterblijft

1954
2021-09-27
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Caput

Lat. voor hoofd, in het bijzonder voor de „kop”, d.w.z. het voorste dikste of meest ronde deel van een orgaan (spier, klier, been e.a.); bijv.: Caput femoris is de dijbeenkop. Caput medusae is de beschrijving van een sterke aderspatvorming rond de navel (zie Medusahoofden cirsomfalis). Caput obstipatum is scheefhals. Caput quadratum...

Lees verder
1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Caput

(Lat.), o. (capita), 1. hoofd; 2. hoofdstuk; capita selecta, uitgelezen hoofdstukken (titel van voordrachten of verhandelingen); 3. caput mortuum, dodekop, het bezinksel dat bij de bereiding van zwavelzuur uit ijzervitriool in de retort achterblijft.

Lees verder
1948
2021-09-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

caput

(Lat.) o. hoofd; .—mortuum. dodekop; wat bij bet distilleren als dood overschot op de bodem bUJft; ook: naam v. e. rode kleurstof, door gloeiing uit ijzeroxyde gemaakt.

Lees verder
1937
2021-09-27
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

CAPUT

Hoofd. Caput Ecclesiae, Hoofd der Kerk. Caput morale, Zedelijk hoofd. Caput naturale, Natuurlijk hoofd (ERFZONDE).

1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Caput

Caput - (Lat.) = hoofd: ook: hoofdstuk. Caput heeft in de rechtstaal een zeer verschillende beteekenis. Men duidt er o.a. mede aan: 1° de rechtsspheer van den Rom. burger als persoon (→ Capitis deminutio); 2° een hoofdstuk als onderdeel van bepaalde rechtsdocumenten; 3° in het latere Rom. Recht de eenheid, die tot uitgangspunt die...

Lees verder
1923
2021-09-27
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Cáput

(Lat.), hoofd. Ook: verdikt uiteinde van verschillende lichaamsdelen, bij spieren het gedeelte bij de oorsprong, bij beenderen het naar het lichaam toe (proximaal) gelegen uiteinde. C. coli, het wijde begin van de karteldarm, nl. de blinde darm. C. galeatum (galea, helm), de gelukshelm of liever het kind, dat „met de helm” (ni. de nog o...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Caput

Caput - (Lat.), kop, hoofd, hoofdstuk, kapittel (capitulum); meerv. capita. Vandaar: capita aut navim, kruis of munt, daar de oude Rom. munt aan de eene zijde een Ianuskop — aan de andere een scheepsram had; capite censi, de arme burgers, die niet naar het vermogen werden geschat; capita selecta, uitgelezen hoofdstukken; caput iciunii, Aschwoensdag...

Lees verder
1910
2021-09-27
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Caput

Caput - is de rechtspersoonlijkheid van den rom. burger (zie capitis deminutio). Deze beteekenis heeft dit woord ook in de uitdrukking capite of capitis damnari.

1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Caput

CAPUT, o. hoofd; hoofdstuk; capita selecta, uitgezochte hoofdstukken; — caput mortuum, doodekop, het bezinksel dat bij de bereiding van zwavelzuur uit ijzervitriool in de retort achterblijft.

Lees verder
1864
2021-09-27
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

caput

caput - o. hoofd; caput mortuum, doodskop