Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 27-06-2020

instituut

betekenis & definitie

[→Fr.], o. (-tuten),

1. instelling: het van het huwelijk;
2. genootschap tot bevordering van kunst(en) of wetenschap(pen): het Koninklijk Ned. Instituut van Wetenschappen, bij verkorting het Instituut, de voorganger van de Koninklijke Ned. Akademie van Wetenschappen;
3. instelling van onderwijs: het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord; particuliere instelling voor middelbaar onderwijs, kostschool; instelling van liefdadigheid of verpleging.