Wat is de betekenis van Instituut?

2019
2021-05-14
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

instituut

instituut - Zelfstandignaamwoord 1. instelling 2. instelling voor onderzoek, onderwijs, verpleging e.d Verwante begrippen gesticht, inrichting, kostschool, vereniging

Lees verder
2018
2021-05-14
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

instituut

instituut - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-sti-tuut 1. een organisatie met een bepaalde taak ♢ in dit instituut wordt onderwijs gegeven 2. wat door de maatschappij is ingesteld ♢ het instit...

Lees verder
1994
2021-05-14
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Instituut

[Lat. institutum = regeling, inrichting] instelling, genootschap; gesticht, kostschool.

1993
2021-05-14
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Instituut

instelling; genootschap; onderwijsinstelling; liefdadigheidsinstelling

1991
2021-05-14
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Instituut

Instelling van onderwijs, verpleging, wetenschapsbeoefening, kunstbeoefening. In het algemeen: organisaties die de concrete vervulling van de maatschappelijke functies mogelijk maken, zoals sportverenigingen, kerken, scholen, ondernemingen, instellingen voor gezondheidszorg (inrichting, huis). Zie ook Institutionalisering.

Lees verder
1990
2021-05-14
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

instituut

instituut - Gebouwen waarin organisaties of verenigingen zijn gehuisvest, of waar regelmatig bijeenkomsten worden gehouden ten bate van literatuur, wetenschap, beroepsuitoefening of onderwijs, en welke activiteiten met 'instituut' worden betiteld.

1973
2021-05-14
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

instituut

[→Fr.], o. (-tuten), 1. instelling: het van het huwelijk; 2. genootschap tot bevordering van kunst(en) of wetenschap(pen): het Koninklijk Ned. Instituut van Wetenschappen, bij verkorting het Instituut, de voorganger van de Koninklijke Ned. Akademie van Wetenschappen; 3. instelling van onderwijs: het Koninklijk Instituut voor de Marine te Wil...

Lees verder
1955
2021-05-14
vreemd

Vreemde woordenboek

Instituut

o., instelling; kostschool: Institut de France: al de vijf te Parijs bestaande academies

1952
2021-05-14
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Instituut

s.n., ynstitút (it).

1950
2021-05-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Instituut

(<Fr.), o. (...tuten), 1. instelling: het instituut van het huwelijk ; 2. genootschap tot bevordering van kunst(en) of wetenschap(pen): het Koninklijk Nederlandsch Instituut (van Wetenschappen enz.), bij verkorting het Instituut, de voorganger der Ned. Akademie van Wetenschappen; het Kon. Instituut van Ingenieurs...

Lees verder
1948
2021-05-14
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

instituut

o. Instelling, opvoedingsgesticht; kostschool.

1933
2021-05-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Instituut

Belgisch Historisch Instituut, te Rome in 1902 door dom H. Berlière gesticht, om de Vaticaansche en Ital. archieven met betrekking tot de Belg. geschiedenis te onderzoeken. Beurtelings werd het bestuurd door dom Berlière (1902-’06), G. Kurth (1906-’15), K. Moeller (1916-19), A. Cauchie (1919’22); sedert dien staat h...

Lees verder
1910
2021-05-14
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Instituut

Instituut - instelling, inrichting, stichting.

1898
2021-05-14
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Instituut

INSTITUUT, o. (...tuten), instelling: het instituut van het huwelijk; — genootschap tot bevordering van kunsten en wetenschappen : het K. Instituut van Ingenieurs; het instituur Pasteur; instelling van onderwijs: het Indisch instituut het K. Instituut voor de Marine; kostschool; — instelling van liefdadigheid : doofstommeninstituut; &md...

Lees verder
1864
2021-05-14
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

instituut

instituut - o. (instituten), instelling, opvoedings-, opleidingsgesticht; school