Monuta Nederland

Monuta Nederland

Gepubliceerd op 03-05-2016

2016-05-03

Begrafenisverzekering

betekenis & definitie

Een begrafenisverzekering is een soort uitvaartverzekering die erop gericht is om de kosten van een begrafenis te vergoeden aan de nabestaanden. Een begrafenisverzekering wordt over het algemeen in natura uitgekeerd.

Een groot deel van de mensen sluit in zijn of haar leven een uitvaartverzekering af. Hiermee worden de kosten van een uitvaart na het overlijden vergoed, zodat nabestaanden zelf niet de organisatorische zaken op zich behoeven te nemen en tevens geen financieel risico lopen. Bij een uitvaartverzekering kan men zelf aangeven of men de voorkeur heeft voor een begrafenis of een crematie. Wanneer men er zeker van is dat men een begrafenis wilt, kan men ook een begrafenisverzekering afsluiten. Men kan hiermee aanspraak maken op dezelfde diensten van de verzekeraar als bij een uitvaartverzekering. Deze diensten kunnen alleen worden ingezet ten behoeve van een begrafenis. Welke diensten precies worden vergoed door een begrafenisverzekering, is afhankelijk van de uitvaartverzekeraar.

De kosten van een begrafenis liggen doorgaans iets hoger dan die van een crematie. Men betaalt voor een begrafenisverzekering dan ook vaak een hogere premie dan bijvoorbeeld voor een crematieverzekering. Het verschil in premie tussen een begrafenis- en een reguliere uitvaartverzekering is vaak gering.

Een begrafenisverzekering wordt over het algemeen in natura uitgekeerd. Dit houdt in dat de verzekeraar de uitvaart organiseert en bekostigt. Wat allemaal precies wordt vergoed door een begrafenisverzekering, kan per verzekeraar verschillen. Indien men de voorkeur geeft om de uitvaartverzekering te laten worden uitgekeerd aan nabestaanden in de vorm van een geldbedrag, dient men een kapitaaluitvaartverzekering af te sluiten.