Monuta Nederland

Monuta Nederland

Gepubliceerd op 03-05-2016

2016-05-03

Begrafenis

betekenis & definitie

Een begrafenis is een wijze van uitvaart waarbij het lichaam van de overledene, in Nederland meestal in een kist, in de grond wordt begraven. Een begrafenis is een van de meest voorkomende type uitvaart, maar kent wereldwijd zeer veel culturele verschillen.

Na de dood van iemand wordt er vrijwel altijd een uitvaart georganiseerd om afscheid te nemen van de overledene. De invulling van deze uitvaart kan echter sterk verschillen. In Nederland is een van de meest voorkomende type uitvaart de begrafenis. Hierbij wordt het lichaam van de overledene begraven onder de grond. Hiervoor gaan doorgaans enkele gebruiken aan vooraf. Zo wordt het lichaam van de overledene vaak voor de begrafenis zogenaamd opgebaard, zodat directe naasten persoonlijk afscheid kunnen nemen.

De precieze invulling van de begrafenis kan zeer divers zijn. Deze verschillen kunnen ten grondslag liggen aan bepaalde religieuze overtuigingen die de overledene tijdens zijn of haar leven had. Een katholieke begrafenis zal bijvoorbeeld anders worden ingevuld dan een protestantse begrafenis of een islamitische begrafenis. Bepaalde elementen komen echter bij iedere religieuze overtuiging vaak terug, zoals toespraken, dankbetuigingen en muziek die bij de overledene past. Men verwijst over het algemeen naar deze gebruiken tezamen als de dienst. De dienst vindt veelal plaats in een rouwcentrum of kerk.

Veel mensen kiezen voor een begrafenis, zodat ze hiermee een plek hebben waar ze de overledene nog kunnen bezoeken en herdenken. Dit kan bijvoorbeeld met een particulier graf, waarbij men een eigen plekje op de begraafplaats koopt of huurt. Men kan ook kiezen voor een algemeen graf, hiervoor betaalt men geen grafrechten, maar heeft men ook weinig mogelijkheden om een grafsteen te plaatsen. Daarnaast bieden sommige begraafplaatsen de mogelijkheid tot een natuurgraf, hierbij wordt de overledene in de natuur begraven.

Bronvermelding