Monuta Nederland

Monuta Nederland

Gepubliceerd op 03-05-2016

2016-05-03

Uitvaart

betekenis & definitie

Een uitvaart bevat alle gebruiken en plechtigheden die worden uitgevoerd nadat iemand is overleden. Een uitvaart dient om afscheid te nemen van de overledene en kan op verschillende manieren worden ingevuld. In Nederland wordt hieromtrent voornamelijk gekozen voor een begrafenis of een crematie.

Nadat iemand is overleden, is het gebruikelijk om een uitvaart te organiseren. Tijdens de uitvaart verricht men alle handelingen en plechtigheden die dienen tot het afscheid nemen van de overledene. Een uitvaart is bovenal een persoonlijke aangelegenheid voor de nabestaanden en wordt vaak ingevuld in overeenstemming met de wensen van de overledene. In Nederland wordt voor een uitvaart in de meeste gevallen gekozen voor een begrafenis of een crematie. Voordat men hierover beslist, dient men echter wel alvorens bepaalde regelingen te hebben getroffen.

In Nederland dient een uitvaart minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen plaats te vinden nadat iemand is overleden. In sommige gevallen heeft de overledene zelf een wens voor de uitvaart achtergelaten, in andere gevallen beslissen de nabestaanden over de invulling van de uitvaart. Indien er geen nabestaanden zijn en men heeft geen wensen overgelaten, komt de uitvaart in handen van de gemeente waar men is overleden. Dit is vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging.

Na het kiezen tussen een begrafenis of een crematie, zijn er nog diverse keuzes die moeten worden gemaakt voor een uitvaart. Zo moet men beslissen waar de afscheidsdienst zal plaatsvinden. Ook dient men na te denken over het type overlijdenskist, het rouwvervoer, bloemen en muziek. Men kan er tevens voor kiezen om zelf iets voor te dragen, of om dit te laten doen door een medewerker van het uitvaartcentrum.