Monuta Nederland

Monuta Nederland

Gepubliceerd op 03-05-2016

2016-05-03

Uitvaartverzekering

betekenis & definitie

Een uitvaartverzekering is een verzekering die de kosten van een begrafenis, crematie of een andere vorm van uitvaart vergoedt. Uitvaartverzekeringen worden specifiek uitgekeerd door uitvaartverzekeraars. Met een uitvaartverzekering lopen nabestaanden geen financieel risico wanneer de verzekerde komt te overlijden.

Wanneer iemand komt te overlijden, wordt hier in de meeste gevallen een uitvaart voor gegeven, zodat familie en andere nabestaanden afscheid kunnen nemen. Hoewel een uitvaart hierom voor velen een belangrijke gebeurtenis is, is het tevens een kostbare gebeurtenis. Een uitvaart in Nederland kan al snel duizenden euro’s kosten. Daarnaast volgt na het overlijden van iemand altijd een zeer emotionele periode. Met een uitvaartverzekering behoeft men de uitvaart niet zelf te regelen, waardoor men tijdens deze periode geen organisatorische taken heeft die het rouwproces zouden kunnen verzwaren. Een uitvaartverzekering kan daarom zowel om emotionele als financiële redenen worden afgesloten. Een uitvaartverzekering biedt vaak de mogelijkheid om de eigen uitvaart vorm te geven en is tevens een manier om nabestaanden te ontzien van een eventueel financieel risico.

Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten uitvaartverzekeringen, namelijk de naturaverzekering en de kapitaalverzekering. Bij een naturaverzekering wordt de uitvaart voor het bedrag dat men verzekerd was, vergoed. Welke kosten precies onder de uitvaart vallen, kan per verzekeraar verschillen. Het is daarom altijd van belang om hier goed op te letten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Bij een kapitaalverzekering wordt er een geldbedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Hiervan kan vervolgens een uitvaart van worden bekostigd die voldoet aan de wensen van de overledene.

In Nederland is men niet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Ongeveer 70 procent van de Nederlanders heeft echter wel een uitvaartverzekering. Dit percentage is al enkele jaren stabiel.