Monuta Nederland

Monuta Nederland

Gepubliceerd op 03-05-2016

2016-05-03

Crematie

betekenis & definitie

Een crematie is een wijze van uitvaart waarbij het lichaam van de overledene wordt verband. Crematies komen wereldwijd voor, maar kennen zeer uiteenlopende culturele verschillen.

Wanneer iemand komt te overlijden, wordt er vrijwel altijd een uitvaart georganiseerd waarbij nabestaanden afscheid kunnen nemen. Er zijn diverse wijzen waarop men een uitvaart kan invullen. Een van deze wijze is een crematie, waarbij het lichamelijk overschot van de overledene bij zeer hoge temperaturen wordt verbrand tot as. Deze verbranding vindt plaats in een crematorium en wordt uitgevoerd door het crematoriumpersoneel. Nabestaanden kunnen er voor kiezen om aanwezig te zijn bij het invoeren van de kist waarin het lichaam zit in de oven.

Alvorens de daadwerkelijke crematie wordt uitgevoerd, wordt er voor de overledene doorgaans een dienst gehouden. Hierbij worden vaak enkele dankbetuigingen en toespraken gehouden voor de overledene en luistert men muziek die men associeert met de overledene. Hierin verschilt een crematie niet van een begrafenis. Na de crematie wordt de as een maand in het crematorium bewaard. Dit is wettelijk verplicht, na deze periode kunnen nabestaanden zelf kiezen wat ze met de as doen. Men kan ervoor kiezen om de as in of bij een graf te plaatsen. Dit kan bij een eigen graf, waarbij de asbus als een grafsteen kan worden gebruikt, of in een speciaal urnengraf, wat vaak iets kleiner is dan een normaal graf. Daarnaast heeft men nog de mogelijkheid om de asbus te plaatsen in een urnenmuur of om de asbus mee naar huis te nemen. Ten slotte kan men de as ook verstrooien, hiervoor dient men echter wel toestemming te hebben van de eigenaar van de grond waar de as wordt verstrooid.