Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gepubliceerd op 22-06-2017

2017-06-22

Oppas

betekenis & definitie

Een oppas is minder gunstig dan een crèche.

Er zijn veel voordelen aan een oppas aan huis. Je hoeft bijvoorbeeld geen rekening te houden met de openingstijden van een kinderdagverblijf. Het is dan ook niet nodig dat een kind op een bepaalde tijd gewassen en aangekleed is. Dit voorkomt haasten. Een oppas komt alleen als het echt nodig is, er bestaat geen mini- mumtijd zoals op een kinderdagverblijf. Als je heel onregelmatige werktijden hebt of ook 's avonds of's nachts moet werken, kan een oppas ideaal zijn. Het kind blijft in zijn vertrouwde omgeving, kan in zijn eigen bedje slapen en met zijn eigen speelgoed spelen. Bovendien hoeft hij de aandacht niet met andere kinderen te delen. Als een kind ziek is, kan de oppas gewoon komen. Maar wanneer de oppas ziek is, zal er iets anders geregeld moeten worden. Het is verstandig om hier van tevoren al rekening mee te houden en een noodoplossing achter de hand te hebben.

Een oppas aan huis kan ook huishoudelijke werkzaamheden doen, zoals afwassen, wassen, strijken en lichte schoonmaak- werkzaamheden. En de oppas kan net zo lang doorgaan als nodig is, dus ook als een kind de schoolleeftijd heeft en je nog niet klaar bent met je werk als de school is afgelopen.

Met een oppas thuis kunnen kinderen die al op school zitten na schooltijd altijd hun vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis nemen om samen te spelen.

Er zijn natuurlijk ook een paar nadelen, want een oppas kan er genoeg van krijgen of ander werk willen gaan doen en dan moet er een nieuwe oppas gezocht worden. Dat kan heel vervelend zijn als een kind net heel erg gewend is aan de oppas. Als een oppas vaak te laat komt, komen ouders te laat op hun werk.

Moeders horen eigenlijk thuis te blijven. Kinderen hebben recht op een goede en veilige verzorging en op liefde een aandacht. Van wie ze dat krijgen, is minder belangrijk. Het is wel beter als kinderen niet te veel wisselende verzorgers hebben, omdat ze zich dan niet kunnen hechten en geen gevoel van veiligheid kunnen ontwikkelen. Een goede crèche of oppas kan die zorg ook bieden.

Op een kinderdagverblijf is het veel te rommelig voor kinderen. Een dag op een kinderdagverblijf verloopt juist volgens een

vaste structuur. Bijvoorbeeld als volgt. De kinderen kunnen meestal tussen 7.30 uur en 9.30 uur gebracht worden. De eerste tijd mag er nog vrij gespeeld worden. Als er nog maar weinig kinderen zijn, spelen ze in een grote groep samen. Om 9.30 uur gaan alle grotere kinderen aan tafel zitten en wordt er fruit gegeten en vruchtensap gedronken. De baby's krijgen een fles. En kinderen die een bepaald dieet volgen, krijgen weer iets anders. Daarna doen de peuters mee aan een activiteit die door de leidsters wordt georganiseerd, zoals knutselen, schminken of buiten spelen.

Om ongeveer 11.30 uur wordt er brood gegeten en soms wordt er iets 'warms' gemaakt, zoals pannenkoeken. Er zijn ook kinderdagverblijven waar elke dag tussen de middag warm wordt gegeten. De kinderen mogen hun brood zelf smeren als ze dat kunnen.

Na het eten gaan alle kinderen naar de toiletruimte om te plassen, om verschoond te worden en om uitgekleed te worden. Ze poetsen hun tanden en gaan naar bed. In principe slapen alle kinderen van 13.00 tot 15.00 uur. Alleen de grote peuters van 3,5 jaar slapen soms korter of niet. Met deze groep wordt een of andere activiteit gedaan.

Om 15.00 uur worden de kinderen weer uit bed gehaald, gaan ze plassen als ze daar de leeftijd voor hebben of worden ze verschoond en aangekleed. Iedereen gaat aan tafel en er wordt thee met melk gedronken en er worden crackers gegeten. Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen door de ouders weer worden opgehaald. De laatste tijd van de dag kunnen de kinderen weer vrij spelen of worden er verhaaltjes voorgelezen.

Een peuter moet naar een vorm van opvang om vast aan school te wennen

Thuis kan een kind de dingen die ouders of oppas doen goed volgen. Je peuter kan de plaatsen in huis leren kennen en de bezigheden die erbij horen. Kinderen kunnen heel veel leren van het imiteren van hun ouders. Het is ook heel overzichtelijk voor een kind om lekker achter zijn vader of moeder aan te hobbelen en ondertussen veel contact met hen te hebben. Het is een andere leerschool dan op de crèche, maar wel typerend voor het dagelijks bestaan van mensen.

Thuis kan meestal makkelijk ingegaan worden op de persoonlijke behoeften van een kind. Je kunt veel meer rekening houden met de individuele aard van je peuter. De ene peuter heeft veel stimulans nodig, terwijl je de andere vaak beter wat kunt afremmen. Met een kind dat voor of achter loopt, kan rekening worden gehouden en thuis kun je je eigen waarden, die ook bij het opvoeden horen, overbrengen.

Maar als je peuter thuis is en je hebt weinig zin om veel aandacht aan hem te besteden, kan het thuis heel ongezellig zijn voor een kind en kan het in ontwikkeling te kort komen. Een ouder die zich opgesloten voelt als hij thuis moet zitten, zal ook alleen maar met veel moeite gezellige dagen voor zijn kind maken.

Ook leer je thuis niet vanzelf met andere kinderen omgaan. Hiervoor kan wel compensatie gezocht worden in de vorm van ba- byzwemmen, peutergym en peuterspeelzaal en door regelmatig andere kinderen uit te nodigen en plaatsen op te zoeken waar veel kinderen zijn, zoals een speeltuin of kinderboerderij. Je moet er meer moeite voor doen, maar het is wel te regelen. Een paar dagdelen naar een peuterspeelzaal is daarom een heel geschikte manier om voor de verplichte schooltijd met andere kinderen te leren omgaan.