Gepubliceerd op 01-12-2020

World Health Organization

betekenis & definitie

(WHO; Wereldgezondheidsorganisatie), een van de specialized agencies van de VN, opgericht in 1946, met als doel alle volkeren op een zo hoog mogelijk peil van gezondheid te brengen.

De organisatie beoogt overleg en samenwerking tussen de aangesloten landen te bewerkstelligen. Zij heeft geen wetgevende, supranationale bevoegdheden, behalve op het gebied van o.a. sanitaire eisen, quarantaine en andere maatregelen om internationale verspreiding van ziekten te voorkomen. Verder beweegt zij zich op het gebied van nomenclatuur; diagnosenormen; standaarden met betrekking tot de zuiverheid, veiligheid en werking van biologische, farmaceutische e.d. produkten die in de internationale handel van land tot land gaan.

Activiteiten van de WHO zijn o.m.: dienstverlening aan de landen op hun verzoek bij de opbouw van de gezondheidszorg, bestrijding van ziekten, organisatie van uitwisseling van deskundigen en van seminaria ter bestudering van gezondheidsproblemen; toekennen van beurzen; uitzenden van deskundigen. De WHO voert ook zelf enige projecten uit: malaria- en pokkenuitroeiingsprogramma; wetenschappelijk onderzoek (b.v. in het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek te Lyon); verder werkt zij aan o.a. een Internationale Pharmacopoea, de hygiëne van het milieu en het wereldbevolkingsvraagstuk.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.