Gepubliceerd op 01-12-2020

grondwaterverontreiniging

betekenis & definitie

door menselijke activiteiten teweeggebrachte kwaliteitsvermindering van het grondwater. Door tal van menselijke activiteiten kunnen stoffen op of in de bodem terechtkomen en vervolgens uitspoelen naar het grondwater.

Hierdoor kan het grondwater worden verontreinigd. Bronnen van verontreiniging, die het grondwater over grote gebieden kunnen beïnvloeden, zijn de landbouw en de luchtverontreiniging. De landbouw draagt vooral bij in de nitraatbelasting van het grondwater. Dientengevolge worden in zandgebieden die als bouwland gebruikt worden, vaak reeds honderden milligrammen per liter aan nitraat in het grondwater aangetroffen. Over de effecten van luchtverontreiniging is veel minder bekend. Verontreinigingsbronnen zijn o.m. lekkende olie- en opslagtankers, afvalstortplaatsen en industrie-, opslag- en overslagterreinen.

Hierbij kunnen talloze verbindingen, waaronder zware metalen, vluchtige aromaten en organo-halogeenverbindingen, in het grondwater doordringen. De hierdoor ontstane ‘vuiltong’ heeft veelal scherpe grenzen met het omringende schone grondwater. Grondwaterverontreiniging kan ook ontstaan als gevolg van infiltratie van verontreinigd oppervlaktewater, b.v. vanuit een verontreinigde rivier, of als gevolg van een landbehandeling van afvalwater.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.