Gepubliceerd op 01-12-2020

ecologische landbouw

betekenis & definitie

alternatieve landbouwmethode die de landbouw bedrijft volgens de richtlijnen van de biologisch-organische landbouw. (Deze methode omvat ruime vruchtwisselingen, organische bemesting, biologische bestrijding van plagen.) Daarnaast besteedt men echter ook aandacht aan het herstel van ecologische kringlopen tussen ‘stad’ en ‘land’, aan energiebesparing en de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen (biogas, wind). Evenals in de biologisch-dynamische landbouw verkoopt men de Produkten via alternatieve kanalen en geeft men voorlichting aan de consumenten (→ boerenmarkt).

Hiertoe is o.a. de Stichting Alternatief Warenonderzoek opgericht; deze is gevestigd te Amsterdam. In België wordt informatie over alternatieve Produkten verspreid via de Alternatieve Consumentengids, een uitgave van de Alternatieve Consumentenbond. Bij de verwerking van de Produkten wordt zo min mogelijk met de produkten gedaan, dus geen kleur-, geur- en smaakstoffen toegevoegd. Er zijn in Nederland ca. 150 agrarische bedrijven die werken volgens de richtlijnen van de ecologische landbouw en er zijn ongeveer evenveel verkooppunten. De bedrijven zijn verenigd in de Ned. Vereniging voor de Ekologische Landbouw.

In Vlaanderen zijn een veertigtal bedrijven aangesloten bij de Vereniging voor Ekologische Leef- en Teeltwijze. Zij voeren het handelsmerk Grote Brandnetel; andere bedrijven voeren het merk Belbior. Het Ned. handelsmerk Eko garandeert dat het produkt afkomstig is van een ecologisch bedrijf. Het merk Eko-om geeft aan dat het produkt afkomstig is van een bedrijf dat bezig is om te schakelen op deze methode; deze produkten voldoen niet geheel aan de ecologische eisen.