Logistieke begrippen omschreven.

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

WIM-VID systeem

betekenis & definitie

Het WIM-VID systeem is een weegsysteem waarmee overbeladen vrachtauto’s opgespoord kunnen worden. Middels weeglussen in de weg meet het WIM-VID systeem de asdruk van een voertuig. Wanneer deze te hoog is, wordt er een foto gemaakt, zodat de politie het betreffende voertuig van de weg kan halen.

Door heel Nederland zijn er op verschillende plekken WIM-VID systemen geïnstalleerd. WIM staat voor Weight in Motion, wat slaat op het feit dat een voertuig gewogen wordt wanneer deze aan het rijden is. VID staat op Verkeers Informatie Dienst, die de systemen beheren.

Wanneer het WIM-VID systeem overbelasting constateert wordt er een foto van het voertuig en de kentekenplaat gemaakt. Hierdoor kan de politie gemakkelijk zien welk voertuig gecontroleerd moet worden. Wanneer het voertuig van de weg is gehaald wordt het opnieuw gewogen.

Wanneer de wettelijk toegestane maximale aslast met minder dan 10% overschreden wordt, volgt een waarschuwing. Is dit meer dan 10%, dan wordt er proces-verbaal opgemaakt. Is er sprake van een overschrijding van meer dan 20%, dan moet naast het proces-verbaal ook de lading overgeladen worden.

Bij het overschrijden van het totaalgewicht met minder dan 5% volgt er een waarschuwing. Is de overschrijding meer dan 5%, dan wordt er proces-verbaal opgemaakt. Is het totaalgewicht meer dan 10% te zwaar, dan moet de lading ook nog overgeladen worden.

Overbelading brengt een aantal nadelige gevolgen met zich mee. Zo zorgt een te zwaar belaste vrachtwagen voor een grote druk op het asfalt, waardoor er blijvende schade aan het wegdek ontstaat. Daarnaast zorgt overbelading ervoor dat de remweg van een voertuig verlengd wordt, wat het risico op ongelukken vergroot.

En ten slotte is er een economisch voordeel voor de vervoerder die het voertuig te zwaar belast. De vervoerder behaalt namelijk een voordeel op concurrenten die volgens de regels werken.