Logistieke begrippen omschreven.

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Asdruk

betekenis & definitie

De asdruk is dat deel van het gewicht van een voertuig dat via de wielen van één as wordt overgebracht op de ondergrond. Een as zijn alle wielen die naast elkaar zijn gemonteerd. De asdruk is geen statistisch gegeven van een voertuig.

Het gaat bij het bepalen van de asdruk dus alleen om de wielen die naast elkaar zijn gemonteerd en dus niet om de vraag of de as van linker wielen dezelfde is als van de rechter wielen. De voorwielen hebben namelijk beide een eigen as, maar bij het berekenen van de asdruk gelden ze als één.

De asdruk is belangrijk bij voertuigen omdat deze druk medebepalend is voor de kracht die door de wielen aan de as op de weg uitgeoefend kan worden. Wanneer de asdruk van de aangedreven wielen te laag is, is de kans groot dat deze zullen slippen en het voertuig niet meer van de weg kan komen. Als de asdruk van de voorwielen te laag wordt is het voertuig onbestuurbaar. Dit heeft te maken met de wrijvingskracht.

Voor de constructie van een weg is de wieldruk van belang. De weg moet in staat zijn om de belasting te dragen die door een wiel uitgeoefend wordt. Om deze reden wordt bij het aanleggen van een weg bestrating toegepast. Bij bestrating verdelen de stenen de wieldruk over een groter oppervlak. Op deze manier kan de ondergrond de krachten beter opvangen. Bij de constructie van bijvoorbeeld bruggen en spoorwegen geldt een andere constructie.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!