Logistieke begrippen omschreven.

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Wettelijk toegestane maximale aslast

betekenis & definitie

De wettelijk toegestane maximale aslast is het maximale gewicht van een voertuig per as. De som van de maximale aslasten bepaalt hoeveel een voertuig maximaal mag wegen. De wettelijk toegestane maximale aslast is vastgelegd in de kentekencard, het kentekenbewijs en het kentekenregister.

De wettelijk toegestane maximale aslast is ingesteld vanwege een aantal redenen. Wanneer een as te zwaar belast is kan dit ervoor zorgen dat de as breekt, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. Daarnaast zorgt een te zwaar beladen voertuig voor een langere remweg, met gevaarlijke situaties als gevolg. En bovendien belasten zwaar beladen voertuig het wegdek op een dusdanige manier dat er schade aan het wegdek ontstaat.

Vanwege de impact op de verkeersveiligheid, de infrastructuur en eventuele oneerlijke concurrentie staan op het overtreden van de wettelijke toegestane maximale aslast hoge boetes. Er is sprake van oneerlijke concurrentie wanneer men een vrachtauto meer vervoert dan is toegestaan en op deze manier een voordeel kan bieden dat concurrerende bedrijven niet kunnen doen vanwege het feit dat zij zich wel aan de regels houden.

Vrachtwagenchauffeurs kunnen een forse boete krijgen als zij de wettelijk toegestane maximale aslast met meer dan 10% overschrijden. De politie en de Inspectie Leefomgeving controleren hier vaak streng op door middel van gerichte acties. In geval van overbelasting is het niet toegestaan om door te rijden en moet het overschot met een ander voertuig vervoerd worden. Soms is het mogelijk om een deel van de lading anders te verdelen op het voertuig.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!