Logistieke begrippen omschreven

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 21-10-2016

Modaliteit

betekenis & definitie

Modaliteit is binnen de logistiek de benaming voor een vervoerwijze. Er zijn verschillende vormen van modaliteit, bijvoorbeeld zeevaart, trein, luchtvaart en via de weg.

Modaliteit heeft betrekking op alle vormen van vervoer waarbij goederen of personen worden vervoerd. Hieronder worden ook gassen, vloeistoffen, dieren of niet direct tastbare goederen, zoals energie of data gerekend. Modaliteit verwijst tevens naar de manier waarop deze goederen worden vervoerd. Hierbij kan worden gedacht aan transport op de weg met een vrachtwagen of via de binnenvaart of zeevaart. Het transport van personen met een auto, bus, trein of ander vervoermiddel, kan ook worden gezien als een vorm van modaliteit.

Binnen de logistiek komt het veelal voor dat goederen tijdens het transport van de ene naar de andere modaliteit worden verplaatst. Dit wordt ook wel een modal shift genoemd. Het veranderen van modaliteit komt met name voor binnen het intermodaal goederenvervoer, waarbij goederen over de hele wereld worden vervoerd. Goederen worden hierbij bijvoorbeeld eerst met een schip vervoerd, om vervolgens bij aankomst te worden overgeplaatst naar vrachtwagens of een trein.