Logistieke begrippen omschreven

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 21-10-2016

Logistiek

betekenis & definitie

Logistiek is het geheel van activiteiten die horen bij het vervoeren van goederen en personen alsmede het onderzoek en de wetenschap hiernaar. Binnen de logistiek worden goederen gevolgd vanaf de producent naar de distributeur en uiteindelijk naar de klant.

Onder logistiek worden alle activiteiten verstaan die bijdragen aan het leveren van goederen vanaf het begin bij een producent tot aan de klant. Het voornaamste doel van de logistiek is om alle verschillende schakels in de gehele keten van transport elkaar zo goed mogelijk te laten volgen waarbij de kosten zo laag mogelijk moeten worden gehouden. In andere woorden, logistiek is gericht op efficiënte van het transport van goederen. Hierbij wordt rekening gehouden met variabelen zoals het soort goederen, het soort transport of de modaliteit en de persoonlijke wensen van de klant.

In de praktijk kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende deelgebieden binnen de gehele sector logistiek. Hierbij kan worden gedacht aan de inkooplogistiek, waarbij de werkzaamheden voornamelijk betrekking hebben op het inkopen van materialen en producten. Daarnaast wordt binnen de logistiek de productielogistiek als apart deelgebied gezien. Onder dit deelgebied van de logistiek kunnen alle activiteiten die betrekking hebben op productie worden geschaard. Productielogistiek gaat dus voornamelijk om de manier waarop goederen door een fabriek bewegen. Ten slotte wordt binnen de gehele sector logistiek de zogenaamde distributielogistiek als deelgebied gezien. De distributielogistiek heeft betrekking op het proces van grondstof naar eindproduct, en kijkt naar de weg die wordt afgelegd tussen producent en winkel of supermarkt.