Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Eeuwig Edict

betekenis & definitie

Eeuwig Edict, aanduiding voor drie overeenkomsten en besluiten: 1. De overeenkomst die op 12.2.1577 werd gesloten tussen de → landvoogd Don Juan (→ Jan van Oostenrijk) en de Staten-Generaal tijdens de → Tachtigjarige Oorlog (ook wel Vrede van de hertog van Aarschot of Vrede der priesters genoemd).

Hierbij erkende de landvoogd de Pacificatie van → Gent en beloofde hij de Spaanse troepen te laten vertrekken. De Staten erkenden hem als landvoogd; verder beloofden ze zeshonderdduizend gulden op te brengen tot betaling van de Spaanse en Italiaanse troepen en de Koning trouw te blijven. De rooms-katholieke godsdienst zou overal worden gehandhaafd, wat in strijd was met de Pacificatie van Gent, zodat onmiddellijk moeilijkheden met Holland en Zeeland ontstonden. 2. Het besluit van de Staten van Holland op 5.8.1667, waarbij het stadhouderschap in Holland werd afgeschaft. Holland zou de overige gewesten verzoeken te besluiten dat het kapitein-admiraal-generaalschap onverenigbaar was met het stadhouderschap in enige provincie. De andere gewesten aanvaardden dit Eeuwig Edict op 31.5.1670 bij de Akte van Harmonie. Het werd in 1672 ingetrokken. 3. Mercantilistische maatregelen in de Zuidelijke Nederlanden, die op 1.4.1699 werden afgekondigd door Bergeyck, minister van Maximiliaan Emanuel van Beieren. Ze verboden de invoer van laken, lijnwaad en katoenen stoffen en de uitvoer van wol.