Garantie betekenis & definitie

Een garantie is een schriftelijk document waarin een derde partij verklaart dat een lessee aan zijn of haar betalingsverplichtingen zal voldoen. De derde partij is hierdoor medeverantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichtingen. Deze constructie wordt gebruikt door leasemaatschappijen om meer zekerheid te hebben dat de maandelijkse lasten betaald worden.

Wanneer de lessee niet aan de betalingsverplichtingen voldoet kunnen deze kosten verhaald worden op diegene die een garantie heeft afgegeven. Voor leasemaatschappijen kan een garantie de reden zijn om een lessee toch een leasecontract aan te bieden. De lasten voor het leasecontract zullen dan namelijk altijd betaald worden. Of dit gebeurt door de lessee zelf of door diegene die een garantie heeft afgegeven maakt voor de leasemaatschappij niet uit.

Wanneer iemand een garantie afgeeft voor een leasecontract wordt diegene opgenomen als contractant aan de leaseovereenkomst. Dit betekent dat diegene medeverantwoordelijk is voor het nakomen van alle verplichtingen van de leaseovereenkomst. Vaak heeft diegene die garant staat niet het gebruiksrecht over de leaseauto, maar dit kan verschillen per contract.

Leasemaatschappijen controleren ook of diegenen die een garantie afgeven een positieve kredietwaardering bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) hebben. Dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van private lease. Dit wordt namelijk gezien als een vorm van consumentenkrediet en dan moet er altijd een controle bij het BKR gedaan worden.

Bij zakelijk leasen komt een garantie nauwelijks voor. De werkgever van de lessee bepaalt namelijk de voorwaarden van het leasecontract en zal er ook voor zorgen dat deze voorwaarden afgestemd zijn op de situatie van de lessee. Hierdoor is een garantie voor het leasecontract niet nodig. Bovendien is ook de werkgever betrokken bij de leaseovereenkomst, wat door een leasemaatschappij ook als een garantie gezien wordt.