Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 29-10-2019

Pamflet

betekenis & definitie

Kort geschrift over vragen van den dag. Immer sedert de uitvinding van de boekdrukkunst werd er een ruim gebruik van gemaakt. In de 15e en 16e eeuw speelde het p., op losse bladen gedrukt en onder het volk verspreid, een gewichtige rol in de godsdienstige en politieke twisten. In de 17e eeuw werd het p. een wapen in de polemiek, met bijv.

Milton’s Areopagetica, wat in de 18e eeuw door Addison en Swift tot Burke en Rousseau nog verfijnd werd in den dienst der politiek. In de 18c eeuw is het p. vooral een middel van propaganda voor allerlei vragen van den dag: daar het gewoonlijk slechts één kant van de zaak zeer sterk doet uitkomen, is het p. ontaard tot een schimp- of smaadschrift. De oorspr. beteekenis van het woord is onbekend; aanzienlijke pamfletten-verzamelingen te Leiden en Gent (univ. bibl.), Den Haag (Kon. Bibl.), A’dam (Remonstr. kerk). V.

Mierlo.