Gebruik betekenis & definitie

Gebruik - 1° (Recht), ➝ Gewoonterecht.

2° (Liturg.) ➝ Consuetudines.