Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 25-07-2019

Er

betekenis & definitie

Er - In den door Plato verzonnen mythus, waarmede hij de Republiek besluit, is Er, zoon van Armenius, een Pamphyliër, een man, die na twaalf dagen lang dood te zijn geweest, weer levend was geworden en vertelt over de onderwereld en over de door hem meegeleefde vergelding van goed en kwaad.

V. Pottelbergh