Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 16-10-2019

O

betekenis & definitie

Vijftiende letter van het alphabet, overeenkomende met de Grieksche korte o (o-mikron). De o komt open en gesloten, kort en lang voor.

Afkortingen:

O als scheik. symbool = oxygenium, ➝ zuurstof;

oin scheik. (zie ➝Metastand) = ortho-;

O ter aanduiding van windstreek = Oost, Oostelijk, Oosten, ook: Oosterlengte;

o in grammatica = onzijdig;

Ω—Ohm (zie ➝ Eenheid, II, 4°);

o.a. = onder anderen;

ob. = (Lat.) ➝ obiit, is gestorven;

O. Carm. = Ordo Fratrum Carmelitarum antiquae observantiae, of: Calceatorum, Orde der Fraters Carmelieten van de oude Observantie, of: der geschoeide ➝ Carmelieten;
O.C.D. = Ordo Carmelitorum Discalceatorum, Orde der ongeschroeide ➝ Carmelieten;
O.C.R. of O.C.S.O. = Ordo Cisterciensium Reformatorum, of: Strictioris Observantiae, Orde der Hervormde Cisterciënsers of: (van de Cist.) der strengere observantie (➝ Trappisten);

oct. = ➝ octaaf, of: October;

O.E.S.A. = Ordo Eremitarum Sancti Augustini, orde der Eremieten van Sint Augustinus (➝ Augustijnen);
O.F.M. = Ordo Fratrum Minorum, Orde der ➝ Minderbroeders;
o.i. = onzes inziens;
O.-I. = Oost-Indië;
O.I.C. = Oost-Indische Compagnie;
O.L. = Oosterlengte;
O.L.V. = Onze Lieve Vrouw;
o.m. = onder meer;
O.M. = ➝ Openbaar Ministerie;
O.M. Cap. = Ordo Minorum Capucinorum, Orde der Minderbroeders ➝ Capucijnen;
O.M. Conv. = Ordo Minorum Conventualium, Orde der Minderbroeders ➝ Conventueelen;
O.M.I. = Congregatio Oblatorum B.M.V. Immaculatae, Congregatie der Oblaten van de Onbevl. Maagd Maria (➝ Oblaten, sub 3°);

ong. = ongeveer;

onz. in grammatica = onzijdig;

op. = (Lat.) opus, werk;

O.P. = Ordo Praedicatorum, Orde der Predikheeren (➝ Dominicanen);

Openb. bij bijbelcitaten = Boek der Openbaring (➝ Apocalyps);

openb. = openbaar;

o.p.n. = (Lat.) ora pro nobis, bid voor ons;

opp. = oppervlakte;

O. Praem. = Ordo Praemonstratensium, Orde der Premonstratensers (➝ Norbertijnen);

Os. bij bijbelcitaten = Boek ➝ Osee;

O.S. = Oude Stijl (d.w.z. volgens den ➝ Juliaanschen kalender);
O.S.B. = Ordo Sancti Benedicti, Orde van den H. Benedictus (➝ Benedictijnen);
O.S.C. = Ordo Sancti Camilli, Orde van den H. Camillus (➝ Camillianen);
O.S.C. = Ordo Sanctae Crucis, Orde van het H. Kruis (➝ Kruisheeren);
O.S.F.S. = Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii, Oblaten van St. Franc, van Sales (➝ Oblaten, sub 3°);
O.T. of O. Test. = Oude Testament;
O.V. = Oude Verbond; o.w. onder welke, of: onder wie;
O.W. = oorlogswinst (zie ook ➝ O.W.er).