2019-11-18

O

v. (-’s), 15e letter van het alphabet, — (spr.) het is eene ronde o, ‘t is zoo rond als eene o, ’t is zoo klaar als de dag, ’t is duidelijk en zeker: ‘t is eene ronde o, die tapt die moet borgen, 't is klaar en zeker, dat men de gevolgen zijner handelingen dragen moet; — ‘t is O P op, of ‘t is een O met een P op, (scherts.) de voorraad van spijs en drank, van geld of andere benoodigdheden is op of verteerd; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die...

2019-11-18

O

over to you

2019-11-18

-o

-o - Achtervoegsel 1. vormt toegevoegd een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord (of het eerste deel daarvan) een licht pejoratieve aanduiding van een persoon met de eigenschap die door het naamwoord wordt uitgedrukt De landelijke partijen moeten het bij de gemeenteraadsverkiezingen steeds meer afleggen tegen de lokalo's Woordherkomst mogelijk in navolging van een persoon aanduidende woorden uit het Spaans en Italiaans waarvan...

2019-11-18

O

O is in het Nederlandsch en in de meeste Westersche talen de 15de, doch in het Latijn de 14de letter van het alphabet en tevens de vierde onder de klinkers. Zij wordt voortgebragt door de tong eenigzins terug te trekken en haar achterste gedeelte op te stuwen, terwijl de opening van den mond eene ronde gedaante aanneemt. In de Indo-Germaansche talen behoort de O, evenals de E tot de nieuwere klankvormen, daar de lange O gewoonlijk uit au, somtijds ook uit de lange a, en de korte o doorgaans uit...

2019-11-18

O

O', - voor Iersche namen = zoon.

2019-11-18

O (

voor Ierse namen; zoon van, bv. OConnel. OMeara).

2019-11-18

O

Vorm van benen.

2019-11-18

O

Vijftiende letter van het alphabet, overeenkomende met de Grieksche korte o (o-mikron). De o komt open en gesloten, kort en lang voor. Afkortingen: O als scheik. symbool = oxygenium, ➝ zuurstof; oin scheik. (zie ➝Metastand) = ortho-; O ter aanduiding van windstreek = Oost, Oostelijk, Oosten, ook: Oosterlengte; o in grammatica = onzijdig; Ω—Ohm (zie ➝ Eenheid, II, 4°); o.a. = onder anderen; ob. = (Lat.) ➝ obiit, is gestorven; O. Carm. = Ordo Fratrum Carmelitarum an...

2019-11-18

o

Deze letter wordt vooral gebruikt als versterking, verbonden met andere uitroepen of als zodanig gebezigde uitdrukkingen. Voorbeelden zijn [i]o God!; o godskes; o gottegod; o grote god, o gut!; o heer; o here beware; o hemel!; o Jezus!; ojee!; o jeere; o jeminie!; ojakkes!; o lieve god (in de hemel); o mijn god; o moeder Maria. O[/i] staat ook vaak in de plaats van God of gans. Zo bij o bloedt, o Doot, o lyden. In Bredero’s Moortje [1617] komt voor o mijn...