Wat is de betekenis van O?

1997
2020-11-26
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

o

Deze letter wordt vooral gebruikt als versterking, verbonden met andere uitroepen of als zodanig gebezigde uitdrukkingen. Voorbeelden zijn [i]o God!; o godskes; o gottegod; o grote god, o gut!; o heer; o here beware; o hemel!; o Jezus!; ojee!; o jeere; o jeminie!; ojakkes!; o lieve god (in de hemel); o mijn god; o moeder Maria. O[/i] staat ook vaak...

Lees verder
1995
2020-11-26
Martin Bannink

Auteur internet.taal (1995)

O

over to you

1974
2020-11-26
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

O

O, Er zijn ca. 20 andere bloedgroepen dan het A.B.O. systeem, zoals rhesus (Rh), Hh, Lewis, De M, N en P systemen wekken bij de mens geen corresponderende antilichamen op (behalve in zeldzame gevallen), daarom klinisch minder belangrijk. Bloedgroepantigenen ook in speeksel en spijsverteringssappen (gebruikt voor studie van bloedgroepen).

1949
2020-11-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

O

vijftiende letter en vierde klinker van het alphabet, kan lang zijn (zacht of scherp) en kort (gesloten of open); het teken is ontleend aan Phoenic. ain (oog), kwam bij de Gr. voor als lange (omega) of korte (omikron) O. Afkort.: Oosten: oxygenium (zuurstof); order (in wisselverkeer); o.a.; onder andere(n); O.A.M.D.G. (omnia ad maiorem Dei gloria...

Lees verder
1939
2020-11-26
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

O

Vorm van benen.

1933
2020-11-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

O

Vijftiende letter van het alphabet, overeenkomende met de Grieksche korte o (o-mikron). De o komt open en gesloten, kort en lang voor. Afkortingen: O als scheik. symbool = oxygenium, ➝ zuurstof; oin scheik. (zie ➝Metastand) = ortho-; O ter aanduiding van windstreek = Oost, Oostelijk, Oosten, ook: Oosterlengte; o in grammatica = onzijdig; &Omeg...

Lees verder
1914
2020-11-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

O

O', - voor Iersche namen = zoon.

1898
2020-11-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

O

v. (-’s), 15e letter van het alphabet, — (spr.) het is eene ronde o, ‘t is zoo rond als eene o, ’t is zoo klaar als de dag, ’t is duidelijk en zeker: ‘t is eene ronde o, die tapt die moet borgen, 't is klaar en zeker, dat men de gevolgen zijner handelingen dragen moet; — ‘t is O P op, of ‘...

Lees verder
1870
2020-11-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

O

O is in het Nederlandsch en in de meeste Westersche talen de 15de, doch in het Latijn de 14de letter van het alphabet en tevens de vierde onder de klinkers. Zij wordt voortgebragt door de tong eenigzins terug te trekken en haar achterste gedeelte op te stuwen, terwijl de opening van den mond eene ronde gedaante aanneemt. In de Indo-Germaansche tale...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten