Wat is de betekenis van O?

2023-09-25
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie (2023)

O

Oh

2023-09-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

O

(1970) (drugs) opium, dat verkregen wordt uit de papaverbloem. Het extract wordt al duizenden jaren gegeten of gedronken in Midden-Azië. In het oude Griekenland werd het niet alleen gebruikt als medicijn, maar kende men het ook een sacraal karakter toe. In de medische wereld wordt het tegenwoordig gebruikt om erge pijnen te onderdrukken. Opium...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over O?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

o

Deze letter wordt vooral gebruikt als versterking, verbonden met andere uitroepen of als zodanig gebezigde uitdrukkingen. Voorbeelden zijn [i]o God!; o godskes; o gottegod; o grote god, o gut!; o heer; o here beware; o hemel!; o Jezus!; ojee!; o jeere; o jeminie!; ojakkes!; o lieve god (in de hemel); o mijn god; o moeder Maria. O[/i] staat ook vaak...

2023-09-25
Woordenboek Internettaal

Martin Bannink (1995)

O

over to you

2023-09-25
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

O

O, Er zijn ca. 20 andere bloedgroepen dan het A.B.O. systeem, zoals rhesus (Rh), Hh, Lewis, De M, N en P systemen wekken bij de mens geen corresponderende antilichamen op (behalve in zeldzame gevallen), daarom klinisch minder belangrijk. Bloedgroepantigenen ook in speeksel en spijsverteringssappen (gebruikt voor studie van bloedgroepen).

2023-09-25
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

O

oxygenium: zuurstof

2023-09-25
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

O

1. o (de letter); 2. O. = Ouest.

2023-09-25
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

O

de letter O.

2023-09-25
Woordenboek Italiaans (IT-NL)

A. Lankhout en J.E. Bas Backer (1951)

ò

= ho, ik heb.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

O

I. O v. (’s), 1. als teken 15de letter, als klank 4de der klinkers van ons alfabet; — (zegsw.) het is een ronde o, ‘t is zo rond als een o, ’t is zo klaar als de dag, ’t is duidelijk en zeker ; ’t is een ronde o, die tapt die moet borgen, ’t is klaar en zeker, dat men de gevolgen van zijn han...

2023-09-25
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

O

I. o. als afkorting voor optimus, omnis en dgl. in hun verschillende casus. II. ō! interi. o! ach! c. voc., o paterni generis oblite! Cic., c. acc., o me miserurn! Cic., c. nom. o fortunata mors, Cic., o si (bij wensen), Verg.

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

O

vijftiende letter en vierde klinker van het alphabet, kan lang zijn (zacht of scherp) en kort (gesloten of open); het teken is ontleend aan Phoenic. ain (oog), kwam bij de Gr. voor als lange (omega) of korte (omikron) O. Afkort.: Oosten: oxygenium (zuurstof); order (in wisselverkeer); o.a.; onder andere(n); O.A.M.D.G. (omnia ad maiorem Dei gloria...

2023-09-25
Spaans woordenboek (SP-NL)

Dr. C.F.A. van Dam (1948)

O

conj. of.

2023-09-25
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

O

Vorm van benen.

2023-09-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

o

I. v. os, otje (1 als klank: een klinker; 2 als letterteken: de vijftiende letter van het alphabet; 3 de gezamenlijke woorden in alphabetische orde van een woordenboek enz., die met een o beginnen); 1. de o van stok is niet de o van stoken; Z.-N. een o in ‘t cijfer zijn, nul; 2. schrijf vrolijk met één o; 3. de o van het Handwoo...

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

O

afkorting v. Oosten (hemelstreek); i/d scheik. symbool v/h element zuurstof (oxygenium).

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

O

Vijftiende letter van het alphabet, overeenkomende met de Grieksche korte o (o-mikron). De o komt open en gesloten, kort en lang voor. Afkortingen: O als scheik. symbool = oxygenium, ➝ zuurstof; oin scheik. (zie ➝Metastand) = ortho-; O ter aanduiding van windstreek = Oost, Oostelijk, Oosten, ook: Oosterlengte; o in grammatica = onzijdig; &Omeg...

2023-09-25
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

O

1) (it.) „offi 2) (lat.) tusschenwerpsel, voorkomend in den tekst der antiphonen, speciaal die voor de 9 dagen voor Kerstmis; 3) als kring O het teeken van den Tempus perfectum; 4) het teeken voor den 4den kerktoon aan den rand der middeleeuwsche gezangboeken; __ 5) nul, zie daar.

2023-09-25
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

O

O', - voor Iersche namen = zoon.

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

O

o, de vijftiende letter van ons alphabet, de vierde klinker, is ontstaan uit de phoenicische Ain (Oog) en had reeds oudtijds den vorm van een gesloten cirkel. Men onderscheidt Mj ; de o, evenals bij de overige klinkers, natuurlijke of volkomen en gerekte of onvolkomen o’s. De korte grieksche o (omikron) beteekende als getalteeken 70, de...