Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Letter

betekenis & definitie

1° Visueel teeken voor een taalphoneem. De verzameling van de in een taal gebruikelijke letters heet ➝ alphabet. Door het samenvallen en splitsen der phonemen in de historische taalveranderingen fungeeren in alle talen met een oudere spelling:

1° Eén zelfde letter vaak voor verschillende phonemen (bijv. de e in ster, eland, loopen),
2° Een lettergroep voor één phoneem (bijv. de ch, de ee of de ui),
3° Verschillende letters of lettergroepen voor hetzelfde phoneem (bijv. beid uw tijd).

Jac. v. Ginneken.

2° Typographische letters zijn hoekige staafjes, vervaardigd uit een alliage van lood (75%), antimonium (23%) en tin (2%) (lettermetaal of -specie), waarop het letterbeeld verhoogd is aangebracht. ➝ Lettersoorten.