Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-07-2019

Gesloten

betekenis & definitie

Gesloten - wordt een klinker genoemd, als bij het uitspreken daarvan de in een taal gebruikelijke kleinste opening plaats heeft tusschen de onder- en bovenkaak en de stand der tong het hoogste is. ➝ Bovenklinker.