Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 16-10-2019

Numerus clausus

betekenis & definitie

(Lat., = gesloten getal), uitdrukking voor de instelling, dat voor een bepaald ambt of beroep of voor de toelating tot universiteiten e.d. slechts een bepaald aantal personen in aanmerking komt.