Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 16-10-2019

Non-interventie

betekenis & definitie

(volkenrecht) bevat het standpunt, dat de eene staat of een aantal staten te zamen zich niet hebben te mengen in de aangelegenheden van een anderen staat of andere staten. Dat werd uitdrukkelijk in de → Monroeleer voor Amerika uiteengezet tegen de → Heilige Alliantie onder leiding van Rusland.

Omstreeks 1850 werd het beginsel van n. vrij algemeen aanvaard. In den Syllabus van 1864 wordt het in stelling 62 veroordeeld.

Met het opkomen van de alg. solidariteitsgedachte in het volkenrecht verdwijnt het, wat duidelijk blijkt uit het volkenbondspact. Er zijn nog tal van practische moeilijkheden, wat wel blijkt uit de noninterventiepolitiek tegenover den Spaanschen burgeroorlog van 1936/37.

L. Janssens