Wat is de betekenis van Syllabus?

2023-05-31
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

syllabus

syllabus - Zelfstandignaamwoord 1. een reader, een uitgave, voor onderwijsdoeleinden, waarin verschillende publicaties over één onderwerp verzameld zijn In de syllabus waren complete hoofdstukken van handboeken verwerkt maar stonden ook de agenda van de cursus vermeld.

Lees verder
2023-05-31
Klein hotelvademecum

Peter Joh .M. Zuidweg (2017)

Syllabus

Programma of kort overzicht van hoofdzaken.

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Syllabus?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-31
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Syllabus

1 [voluit: Syllabus errorum = Lijst van dwalingen] (rk) lijst van reeds eerder veroordeelde en van als ‘moderne dwalingen’ gekenmerkte stellingen, in totaal 80, afkomstig van verschillende schrijvers, die door paus Pius IX in 1864 aan alle bisschoppen werd gezonden. 2 [Lat., van Gr. sulloobos] v...

Lees verder
2023-05-31
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Syllabus

korte samenvatting; lijst van dwaalleringen (r.k.)

2023-05-31
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

syllabus

vaak puntsgewijze samenvatting van wat behandeld is of zal worden in een lezing, college enz.

2023-05-31
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Syllabus

(= lijst), verzameling van de voornaamste dwalingen van onzen tijd, 8 December 1864 door paus Pius IX uitgegeven tegelijk met de → encycliek „Quanta Cura”, en waarin 80 dwalingen verworpen worden. Paus Pius X gaf 3 Juli 1907 met het decreet „Lamentabili” een nieuwe lijst van 65 te veroordeelen (modernistische) stellinge...

Lees verder
2023-05-31
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Syllabus

pauselijk rondschrijven, waarin gewezen wordt op voor de godsdienst gevaarlijke leringen of afkeurenswaardige dwalingen inzonderheid die van paus Pius IX in 1864 die 80 dwalingen bestreed ; korte samenvatting van lezing of cursus.

2023-05-31
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

SYLLABUS

is een lijst van geformuleerde en veroordeelde dwaalleringen. Zo liet Pius IX een lijst van eigentijdse dwalingen (liberalisme en laïcisme) opstellen, die hij tegelijk met de encycliek „Quanta cura” in 1864 aan de bisschoppen toezond. Ook het decreet „Lamentabili” van Pius X, waarin deze in 1907 de stellingen van het mo...

Lees verder
2023-05-31
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Syllabus

syllabus; door de paus vastgestelde lijst van geloofsdwalingen.

2023-05-31
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

syllabus

syllabus; program [v. cursus], kort overzicht (der hoofdpunten).

2023-05-31
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Syllabus

syllabus, overzicht.

2023-05-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Syllabus

(Lat.), m. (-sen, ...labi), 1. (R.-K.) lijst van punten of stellingen, door het kerkelijk gezag geponeerd of bestreden; — inz. de lijst van tachtig stellingen, door Paus Pius IX veroordeeld in 1864; 2. verkorte samenvatting van wat behandeld is of zal worden op een lezing, een college enz.

Lees verder
2023-05-31
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Syllăbus

i, m. lijst, register.

2023-05-31
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Syllabus

(Gr., lijst), een door Pius IX op 8 Dec. 1864 tegelijk met de encycliek Quanta cura gepubliceerde opsomming van moderne dwalingen, vooral het naturalisme, rationalisme en liberalisme met hun consequenties, die hij in 80 stellingen veroordeelde. Verwekte levendige agitatie in de liberale en niet-katholieke wereld; de regeringen van Rusland, Frankrij...

Lees verder
2023-05-31
Geneeskundig woordenboek (EN-NL)

dr. mr. W. Schuurmans Stekhoven (1949)

syllabus

overzicht, samenvatting (van een lezing, college of voordracht).

2023-05-31
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

syllabus

m. overzicht der hoofdpunten van te houden lezing, lijst, opgave; ~(errorum), R.K. pauselijk rondschrijven van 1864 met 80 door de Kerk veroordeelde, uit verschillende schrijvers getrokken gevaarlijke leringen, in 1907 gevolgd door een nieuwe lijst met 65 veroordeelde stellingen.

2023-05-31
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Syllabus

van Pius IX is een lijst van 80 stellingen, die de paus bij bepaalde gelegenheden reeds veroordeeld had. Deze lijst werd 8 Dec. 1864 tegelijk met de encycliek Quanta cura verzonden. De regeringen van Rusland, Frankrijk en Italië verboden toen de publicatie. Veroordeeld werden o.m. het pantheïsme, het naturalisme, het godsdienstig i...

Lees verder
2023-05-31
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

syllabus

m., in bet. 3 (Ned.) syllabussen; (Lat.) syllabi (Lat.-Gr. syllabos = lijst, boektitel: lijst van 80 stellingen, door paus Pius IX veroordeeld; lijst van dwaalleringen, 16 in getal, toegevoegd aan de encycliek van 8 Dec. 1864; ook: verkorte samenvatting van wat behandeld is in een college of bij een voordracht), (y = i).

2023-05-31
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

syllabus

m. overzicht hoofdpunten van te houden lezing; syllabus errorum. R. K. pauselijk rondschrijven, 1864, met lijst van gevaarlijke leringen, in 1907 gevolgd door nieuwe.

2023-05-31
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Syllabus

i/h algemeen : opsomming, samenvatting; i/d R.K. Kerk de „Lijst v. Dwalingen” door Paus Pius IX in 1864 opgesteld. In 1907 gaf paus Pius X een s. tegen de modernisten uit.

Lees verder