Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 25-07-2019

Erg

betekenis & definitie

Erg - ( Gr.ergon=arbeid) is de eenheid van arbeid in het c.g.s.-stelsel. Volgens de formule A = Ks(A = arbeid, K = kracht, s = weg) is het erg de arbeid, geleverd door een kracht van 1 dyne, die haar aangrijpingspunt over 1 cm verplaatst in haar eigen richting.

De practische eenheden van arbeid, gebruikt in de natuurkunde, zijn de joule = 107 e., de megaer g = 106 e. In de nijverheid geeft men de voorkeur aan den kilogrammeter = 981.105 e., d.i. de arbeid, verricht door een kracht van 1 kg bij een verplaatsing van 1 m van het aangrijpingspunt; en het kilowattuur, d.i. de arbeid, geleverd gedurende 1 uur door een werktuig, dat een arbeidsvermogen van 1 kilowatt heeft.Wouters