Wat is de betekenis van erg?

2023-06-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

erg

erg - Bijvoeglijk naamwoord 1. verschrikkelijk, deerniswekkend, hevig, bar, heftig Katrina was de ergste ramp die New Orleans tot dusver overkomen is. Wat is het toch erg dat ze kanker heeft. erg - Bijwoord 1. in hoge mate, zeer,...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over erg?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

erg

erg - bijwoord 1. in hoge mate ♢ dat gezin is erg arm Bijwoord: erg Synoniemen heel, zeer

Lees verder
2023-06-04
Jargon & Slang van Televisiemakers

Marc de Coster (2017)

Erg

Erg - afk. van eindregie.

2023-06-04
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

erg

- zonder (veel) erg, zonder schadelijke of ernstige gevolgen, niet erg. Ook een ziekenwagen vertraagde even de stoet. De ambulance diende ter plaatse te snellen omdat een vrouw langs het parcours bevangen was door de drukte. Zonder veel erg evenwel. - LN, 24-02-2003.

Lees verder
2023-06-04
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Erg

[v. Gr. ergon = werk] eenheid van arbeid of energie (arbeid die 1 dyne verricht in de richting van de kracht, dat is arbeid vereist om 1 g in 1 sec. 1 cm in de richting van de kracht te verplaatsen; 1 erg = 10 7 joule.

2023-06-04
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Erg

de kleinste eenheid van arbeid in het natuurkundig eenhedensysteem = 1 dyne x 1 cm. Wordt niet meer gebezigd en is vervangen door de newtonmeter (Nm).

2023-06-04
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

erg

I. Als bnw. Van pers.: sluw, listig; bekwaam, handig; uitdagend, brutaal; van zaken: kwaad, bedenkelijk, ernstig. Toen het raadslid zijn standpunt handhaafde, noemde burgemeester De R. diens uitlatingen «een erge zaak» die zal onderzocht worden, Gazet v. Antw. 1973. II. Als znw. Dat kan geen erg, geen kwaad; - geen e...

Lees verder
2023-06-04
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Erg

een eenheid van arbeid(sprestatie): de arbeid verricht door de verplaatsing van iets over de afstand van 1 cm tegen een kracht van 1 dyne in (kortweg: 1 erg = 1 dyne-centimeter).

2023-06-04
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Erg

is de eenheid van arbeid en arbeidsvermogen in het c.g.s. eenheden-stelsel. De eenheid van arbeid wordt gevonden, door de eenheid van kracht, dyne genaamd, met de eenheid van lengte, cm, te vermenigvuldigen. De dyne is een kracht, welke aan een massa van 1 g een versnelling van 1 cm/sec2 geeft. Uitgedrukt in de basis-eenheden is: 1 erg = 1 g cm2/se...

Lees verder
2023-06-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Erg

1. s., erch, euvelmoed; ergensin hebben, earne birekken op hawwe; geen in iets hebben, eat net erg(er)je. 2. adj., slim, bar, fûl, fel, glûpend grousum, tige, seldsum, grouwélich; adv., slim, bar, fûl, fel, glûpende, grousume, tige, seldsume, grouwélige...

Lees verder
2023-06-04
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Erg

(= Ergon), erg (eenh. v. arbeid).

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Erg

I. bn. bw. (-er, -st). 1. slecht; thans nog slechts in beperkt gebruik: ’t is erg weer; — zelfst.: van kwaad tot erger vervallen, zich steeds meer aan het kwaad overgeven. 2. van ernstig onaangename, bedenkelijke, betreurenswaardige, berispelijke aard: ik heb mijn jas vergeten, en, wat erger is, mijn portefeuille zat er in...

Lees verder
2023-06-04
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Erg

(Gr. ergon = werk, arbeid). Eenheid van arbeidsvermogen.

2023-06-04
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Erg

eenheid van arbeid in het centimeter-gramsecunde-stelsel. Het is de arbeid verricht door de kracht van 1 dyne als haar aangrijpingspunt zich over de afstand van 1 cm verplaatst in de richting waarin de kracht werkt. 1 erg = 1 dyne X 1 cm. 107 erg = 1 joule; 36.1012 erg = 1 kilowattuur.

2023-06-04
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

erg

o. arbeid door een dyne verricht, d. i. de hoeveelheid arbeid vereist om 1 gram in 1 sec. 1 cm. ln loodrechte richting te verplaatsen

2023-06-04
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Erg

(< Gr. = werk). Eenheid van arbeid in het C.G.S.stelsel.

2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

erg

I. bn., bw. (1 van een ongunstige, bedenkelijke, betreurenswaardige aard; 2 van zieken: slecht, ernstig; 3 in hoge mate de eigenschap vertonend, die het zn. uitdrukt): 1. het weer werd al erger; zo erg is het niet; het ergste vrezen, vrezen, dat iets zeer slecht zal aflopen; van kwaad tot erger; 2. ‘t is erg met hem, zei de dokter; 3. in erge...

Lees verder
2023-06-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Erg

eenheid v. arbeid, d.w.z. de arbeid, verricht d/d kracht v. 1 → dyne, als het lichaam zich 1 cm verplaatst i/d richting waarin de kracht werkt.

2023-06-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Erg

Erg - ( Gr.ergon=arbeid) is de eenheid van arbeid in het c.g.s.-stelsel. Volgens de formule A = Ks(A = arbeid, K = kracht, s = weg) is het erg de arbeid, geleverd door een kracht van 1 dyne, die haar aangrijpingspunt over 1 cm verplaatst in haar eigen richting. De practische eenheden van arbeid, gebruikt in de natuurkunde, zijn de joule = 107 e., d...

Lees verder
2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

erg

A. [nog behouden in ➝ argwaan] I. bn. en bw. (-er, -st) 1. kwaad, slecht: het weer wordt -er en -er; van kwaad tot -er. 2. bedenkelijk, betreurenswaardig, ongunstig: zo is 't nog niet; op het -ste voorbereid zijn; het middel is -er dan de kwaal; het -ste vrezen, vrezen dat iets zeer slecht zal aflopen. ➝ kwaad. 3. ernstig, er slecht aan toe:&r...

Lees verder