Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

Conventie

betekenis & definitie

Conventie - 1° afspraak, overeenkomst, hetzij in het privaatrecht, hetzij in het internationaal recht, bijv. Conventie van ➝ Genève (1884), Luxemburgsche Conventie (➝ Luxemburg), Conventie van ➝ Londen, Conventie van ➝ Petersburg, e.a.

2° Volksvertegenwoordiging, die op eigen gezag bijeenkomt, vooral om te voorzien in plotselinge verandering in regeeringsvorm. In Fr. na de afzetting van Lod. XVI de Nationale Conventie (20 Sept. 1792-26 Oct. 1795). Zij stelde wel een grondwet op, maar deze is nooit toegepast.
3° (Procesrecht) ➝ Reconventie.