2019-11-18

conventie

conventie - Zelfstandignaamwoord 1. internationale overeenkomst     ♢ De conventie van Geneve uit 1951 betreft de status van vluchtelingen. 2. vergadering 3. partijcongres in de Verenigde Staten waarop de kandidaat voor het presidentschap wordt gekozen 4. regel voor maatschappelijke omgang, afspraak, norm 5. afgesproken wijze van bieden bij het bridgen Woordherkomst afgeleid van het Latijnse werkwoord venīre (komen) met het voorvoegsel c...

2019-11-18

conventie

conventie - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-ven-sie 1. wat men gewoonlijk doet of moet ♢ het hoort tot de conventies van dit land om de doden meteen te begraven 2. officiële overeenkomst tussen twee of meer landen ♢ de twee landen hebben een conventie gesloten Zelfstandig naamwoord: con-ven-sie

 • 2019-11-18

  conventie

  Ook: biedconventie Een bod of een stelsel van biedingen met een specifieke, kunstmatige betekenis. Ongebruikelijk is om specifieke afspraken met betrekking tot het tegenspel als conventie te bestempelen. Zie ook: onder andere Blackwood; Stayman

  2019-11-18

  Conventie

  aanduiding vordering eiser in civiel proces. Zie ook: Reconventie.

  2019-11-18

  Conventie

  CONVENTIE, v. (-s, ...tiën), overeenkomst, verdrag; zekere aangenomen vormen in de kunst; geijkte opvatting omtrent hetgeen in den maatschappelijken omgang gepast, voegzaam is. Zie ook CONVENT.

  2019-11-18

  Conventie

  Conventie - (Lat. conventio, van convenire = samenkomen, overeenkomen) 1) samenkomst 2) overeenkomst. 1) Samenkomst van de vertegenwoordigers van een volk of partij, vaak gebruikt in tegenstelling met de geordende bijeenkomsten. In de Engelsche geschiedenis verstaat men onder Conventie een zonder koninklijk bevelschrift bijeengekomen parlement, zooals in 1660, toen Karei II op den troon werd hersteld, of in 1689, toen Willem III en Maria tot koning en koningin van Engeland werden uitgeroepen op...

  2019-11-18

  Conventie

  Conventie - overeenkomst, verdrag, afspraak.

  2019-11-18

  Conventie

  Conventie - 1° afspraak, overeenkomst, hetzij in het privaatrecht, hetzij in het internationaal recht, bijv. Conventie van ➝ Genève (1884), Luxemburgsche Conventie (➝ Luxemburg), Conventie van ➝ Londen, Conventie van ➝ Petersburg, e.a. 2° Volksvertegenwoordiging, die op eigen gezag bijeenkomt, vooral om te voorzien in plotselinge verandering in regeeringsvorm. In Fr. na de afzetting van Lod. XVI de Nationale Conventie (20 Sept. 1792-26 Oct. 1795). Zij stelde wel een grondw...

  2019-11-18

  Conventie

  wil eigenlijk zeggen samenkomst of overeenstemming. Als je dit weet, kun je de hier volgende betekenissen van het woord conventie gemakkelijk begrijpen. Ten eerste denken wij aan een vertegenwoordigend lichaam, dat alleen of met andere de regering van een land vormt. De bekende „Nationale Conventie” was b.v. de vergadering, die van 1792—1795 tijdens de Franse revolutie de macht in handen had. In een rechtsgeding wordt ook soms het woord conventie gebruikt. Wanneer b.v. A. tege...

  2019-11-18

  conventie

  conventie, - v., samenkomst; vergadering van ’t Engelsche parlement ; de wetgevende macht in de Fransche revolutie van 1789 ; overeenkomst, verdrag ; traditioneel gebruik, gewoonte.

  2019-11-18

  conventie

  conventie - v. (conventiën), overeenkomt, verdrag

  2019-11-18

  conventie

  v. overeenkomst, verdrag; eis.