Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 05-06-2019

Eigen

betekenis & definitie

(Lat. Proprium), in liturgischen zin gezegd van zekere teksten van Missaal en Brevier, in tegenstelling met „Gemeenschappelijk” (→ Commune Sanctorum). → Proprium Sanctorum; → Proprium de Tempore.